Hizmetlerimiz

 • Periyodik Bakım

  Icon

  Akaryakıt istasyonlarındaki dispanserlerin bakımı önceden belirlenmiş program dahilinde yılda 2-3 kez olmak üzere yapılmaktadır.

 • Mekanik Tank Temizliği

  Icon

  Makine ile yeraltı ve yerüstü tankların dibinde biriken tortu gibi katı maddelerin ve suyun temizlenmesi işlemidir.

 • Özel Tasarım

  Icon

  Akaryakıt sistemleri ile ilgili yeni tasarım ve proje geliştirme

 • Elektronik Tank Kalibrasyonu

  Icon

  Yeraltı ve yerüstü tankların litre ve mm kalibrasyon cetvellerinin çıkarılması işlemidir. Elektronik seviye probu, elektronik sayaçlı akaryakıt transfer pompası, ve kalibrasyon bilgisayarı kullanılarak yapılır. 7200 lt/sa. kapasitede kalibrasyon yapılabilmektedir.

 • Akaryakıt Hatları Kaçak Testi

  Icon

  Yeni veya kullanılmış akaryakıt hatlarının sızıntı ya da kaçağa karşı kontrol edilmesinin testidir. Özel eğitim görmüş teknisyenler tarafından yapılmaktadır.

 • Dalgıç pompa Ve Leak Dedektor Testi

  Icon

  Dalgıç pompanın bakımı, XLP, MLD ve XL leak dedektör performans, simülasyon testleri yapılmaktadır.

 • Flexible Tek Ve Çift Cidar Tesisatları

  Icon

  Tek ve çift cidarlı flexible boruların döşenmesi, konusunda eğitim almış sertifikalı teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Flexible borular yurtdışı (ABD) menşeili ve distribütörlüğü yapılmaktadır.

 • Polietilen Fizyon Kaynaklı Flexible Tek Cidar Tesisatları

  Icon

  Tek cidarlı flexible boruların döşenmesi konusunda eğitim almış sertifikalı teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Flexible borular yurtdişi (Norveç) menşeili ve distribütörlüğü yapılmaktadır.

 • Galvaniz Boru Tesisatları

  Icon

  Emişli ve dalgıç pompalar için galvaniz boru akaryakıt hatları, tank üstü ve uzak dolum hatları, konvansiyonel ve buhar geri dönüşüm nefeslik hatları tesisatları ve testleri yapılmaktadır.

 • İstasyon Yeraltı İnşaatı

  Icon

  Akaryakıt istasyonları için menhol kapakları, pompa ve tank polietilen ve fiberglass sump'ları, dolum kapakları, buhar geri dönüş nefeslik ekipmanları, gözlem çukuru ekipmanları, aşırı dolum valfi, yer üstü tank ekipmanları ürünlerinin temsilciliği yapılmaktadır.

 • Topraklama İşlemleri

  Icon

  Yaptığımız yeraltı tesislerindeki pompa ve tank topraklama işlerine ilave olarak, mevcut istasyonlar için malzeme ve ekipman dahil anahtar teslimi tanker topraklama tesisi yapılmaktadır. Proje sonunda gerekli elektriksel ölçümler yapılarak, tesis emniyetli dolum standartlarında uygun olarak teslim edilir.

 • İstasyon İnşaatı

  Icon

  Anahtar teslim istasyon inşası.

 • Kurulum

  Icon

  Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili herşey..